חפשו סיכומים

יום שלישי, 30 בנובמבר 2010

הכנסת שינויים למערכת החינוך - סיכום מאמרים מתורגמים - האוניברסיטה הפתוחה

לחצו כאן להורדת הסיכום של הקורס של האוניברסיטה הפתוחה  . הגדרת מושגי היסוד של מערכת לפי אלדרפר (Alderfer)גבול – מגדיר מי שייך למערכת ומי אינו שייך לה. גבולות חיצוניים – מווסתים את זרימת האנרגיה בין המערכת לבין מערכות אחרות. גבולות חיצוניים מסייעים להבדיל בין המערכת לבין מערכות חיצוניות אחרות ומווסתים את זרימת המידע שמועבר מהסביבה. גבולות פנימיים – מווסתים את זרימת האנרגיה בין תת-המערכות של המערכת. גבולות פנימיים מווסתים תשומות (Input) ותפוקות (Output) של תת-המערכות הפנימיות. גבולות אלה נוטים לעשות אינטראקציה בין החלקים שמייצרים את המערכת לבין החלקים שנמצאים בסביבה, מחוץ למערכת. הם מחזיקים את המערכת כישות אחת מאורגנת וכך אפשר לדעת מה יש בתוך המערכת ומה יש מחוץ למערכת.  חדירות הגבול – (או פתיחות הגבול) – תכונה הקובעת עד כמה פתוחים הגבולות לחילופי אנרגיה. תכונה הקובעת באיזו מידה נכנסים אל המערכת ויוצאים ממנה כוחות (אנרגיה) וגורמים פיזיים. מערכת סגורה נוטה יותר להתפוררות ולבסוף נהרסת. אולם מצד שני, גבולות שהם לגמרי חדירים לא מהווים גבולות ולכן אין משהו שיתפוס את המערכת – אם אין גבולות אז אין מערכת. בשני המקרים הקיצוניים – מערכת סגורה לגמרי או מערכת פתוחה לגמרי – המערכת מפסיקה להתקיים ומתנוונת. הדדיות יחסים – מערכת מאופיינת בפעילות גומלין הדדית בין מרכיביה בתת-המערכות השונות. הדדיות היחסים מתארת את אופי יחסי הגומלין בין הגורמים השונים המרכיבים את המערכת (תת-מערכות) ובינם לבין גורמים או מערכות מחוץ למערכת. יחסי הגומלין של המערכת עם הסביבה נותנים למערכת הזדמנות להתפטר מפסולת, לייצא מוצרים ולהכניס פנימה ("לייבא") הזנה וגירויים שחיוניים למערכת.  יחסי הגומלין בתוך המערכת חיוניים כדי שהמערכת תשתמש בתשומות (Input) שהיא מקבלת מהסביבה אבל אם למערכת יש רק יחסים פנימיים אז היא הופכת להיות סגורה ונהרסת מפני שאין לה קשר עם הסביבה. מצד שני, אם קיימים רק יחסים חיצוניים אז המערכת מתפוררת ונעלמת בשל חוסר גבולות. יחסים מכל סוג שהוא שונים זה מזה בדרגה של ההדדיות: המידה שבה יכולים דברים להיכנס או לצאת. מאמר זה מתעסק בחומרים שהם רעיונות ורגשות.