חפשו סיכומים

יום שלישי, 23 בנובמבר 2010

תורת המחירים א' - סיכום קצר כהכנה למבחן


תורת מחירים א' הכנה למבחן עבור סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה. הורדת סיכום זה היא באחריות סטודנטים שבחרו להורידו. יש לכם שאילתא או סיכום ? שלחו לנו.

לחצו להורדת הסיכום

• עקרון הרציונליות- כאשר ניתן לייחס ליחידה הכלכלית מערכת העדפות , שבכל מצב של בחירה לא קיימת פעולה מבין האפשריות שעדיפה עליה.

• תכונות הסביבה- 1) מחסור,2) בעלות פרטית- האם הסל התחילי קיים בסביבת הצריכה, 3) תשליך חינם, 4) התחלקות מושלמת- אלכסון מראשית הצירים. מי שמקיים תשליך חנם מקיים גם התחלקות מושלמת , 5) מיצוע- A,Z,B 6) רציפות.הסביבה הסטנדרטית/ תקנית מקיימת את אילו.
• הוכחת תכונות ב"ת: 1,2כן, 1כן 2לא , 1לא 2כן , 12לא. ☺סביבה תחרותית-מקימת מערכת מחירים קבועה ונתונה מראש והצרכן יכל לבצע כל עסקה בהתאם למחירים אילו.  • שער חליפין: r11=1 r22=1 r12= p1/p2 .☺ פונקציות X12+ X22 נראות כחצי עיגול. • אקסיומת תורת הצרכן: רפלקסיביות- הצרכן אדיש בין שני סלים זהים. שלמות – הצרכן מסוגל לבצע השוואה בין כל שני סלי מצרכים אפשריים . טרנזטיביות {X>Y , y>Z}X>Z כאשר יחס העדפה אינו מקיים טרנזטיביות, יתכן שקיימת מעגליות העדפות ואז לא ניתן איזה סל עדיף ויתכן שלא יהיה פתרון לבעיית הצרכן. מונוטוניות (חלשה)- רציות: תוספת מאחד המצרכים או יותר , אינה מביאה להרעה במצב הצרכן. הגרף חייב לא!! לעלות . מונוטוניות- תוספת חיובית משני המצרכים אינה מביאה להרעה במצב הצרכן. סל העדפה המקיים זאת הוא ללא עובי, עקומות יורדות ואנכיות.מבטיחה כי הצרכן ממצה את כל הכנסותיו. מונוטוניות חזקה- כל תוספת שהיא ממצרך אחד או יותר מביאה לשיפור במצב הצרכן. זוהי עקומה יורדת בלבד. **היחס הלקסיקוגרפי מקיים מונו' חזקה.קמירות :פשרנות (מיצוע הסביבה) {z>x , z>y}x~y סל Z הוא ממוצע משוכלל של Y ו X .(רק לא עקומה קעורה). קמירות חזקה : קמור בלבד, לכל 2 סלים ממצרכים X ו Y שקולים, כל ממוצע משוכלל שלהם עדיף ממש. ** מבטיחה כי קיים פתרון יחיד לבעיית הצרכן. רציפות הרעיון שבכל מקום קיימת עקומת אדישות. עוסק במוטיבציה להתנהגות הצרכן , קובעת שהצרכן בוחר מתוך קבוצת אפשריות הצריכה , בסל המצרכים הטוב ביותר, סל המצרכים הוא עדיף או שקול. עקרון הרציונליות- כפי שכבר נכתב בתחילה. עקומת אדישות- המיקום הגיאומטרי של כל הנקודות המייצגות סלי מצרכים השייכים לקבוצת אדישות נתונה (שמסומנת לעיתים ה IC ).