חפשו סיכומים

יום שני, 13 בספטמבר 2010

סיכום ניהול משאבי אנוש - יח' 8 - סיכומים אוניברסיטה פתוחה

היחידה עוסקת בשלושה נושאים מרכזיים – הדרכה – פיתוח ארגוני (לראות בו כסוג מסוים של בדרכה) – דפוסי קריירה ארגונית. סיכום ניהול משאבי אנוש מוגש חינם והורדתי היא באחריות סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה שבחרו להורידו.

לחצו להורדת הסיכום

סיכום - שלושה אמצעים ניהוליים, המסייעים בתהליך איוש המשרות התעסוקתיות בארגון: הדרכת עובדים – פיתוח ארגוני – ניהול קריירה ארגונית, המשותף הוא לשפר את תהליכי האיוש בניהול משאבי אנוש. מערכת ההדרכה והפיתוח הארגוני באות לגשר על פערי הכשרה והתאמה לעבודה – כוח אדם מתאים – טכנולוגיה מתחדשת. הערכת יעילות ההדרכה והפיתוח.
תכנון קריירה עשוי לשפר את כושרו התעסוקתי של הפרט כל-ידי תיאום בין מעגלי חייו. תכנון קריירות על-ידי הארגון המעסיק איננו משימה פשוטה וכרוך בסיכונים לא קטנים. תכנון לטווח ארוך יוצר ציפיות אשר מתוך אילוצים לא תמיד ניתן לממש אותם. "ניהול התנועה בארגון" עלול לתרום לחוסר סבלנות של אנשים לקראת הגשמת מאווייהם, לאכזבות ותסכולים אשר ישפיעו על תפקודם או עזיבתם בטרם עת.