חפשו סיכומים

יום רביעי, 8 בספטמבר 2010

סיכום ניהול משאבי אנוש - יח' 6 - סיכומים אוניברסיטה פתוחה

סיכום ניהול משאבי אנוש יחידה 6 מתוך מאגר סיכומים אוניברסיטה פתוחה מוגש חינם לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה . הורדת סיכום זה היא באחריות סטודנטים שבחרו להורידו. סיכומים נוספים לקורסים של האוניברסיטה הפתוחה יועלו בקרוב.

לחצו להורדת הסיכום

סיכום - בתהליך המיון נעשה ניסיון לחזות באופו מרבי את רמת ההלימה בין המועמד לבין התפקיד המיועד, בהקשר הייחודי שבו יפעל. היעד המרכזי הוא התאמה אופטימלית בין היחיד לבין סביבת העבודה והארגון.התאמה כנ"ל ניתנת בשני מישורים: א. דרישות התפקיד ומולן כישוריו התעסוקתיים של היחיד.ב. מגוון התגמולים בארגון ומולם צרכיו התעסוקתיים של העובד. תהליכי המיון עדיין מוגבלים ואינם מספקים חיזוי מרבי.מגבלה ראשונה היא במנבאים, קשה לקבוע דרגות חשיבות כאשר מדובר במשתנים רבים. מגבלה שניה ההשתנות והדינמיקה של בקריטריונים עצמם. חייבים לבדוק מדי פעם ולעדכן את הקריטריונים בהתאם לשינויים שחלו במהלך הזמן.העובד עצמו גם הוא מהווה "מכשלה" לבניית הבינוי המושלם. אדם משתנה במהלך השנים ויחד אתו משתנים יכולותיו. גורם נוסף העלול להשפיע על החיזוי, הוא עלות תהליך המבחנים, שיקולים כלכליים מחייבים להתפשר לגבי רמת החיזוי, ומאלץ לחפש תהליך מינוי חליפי ופחות מדויק. למרות כל זאת אין לוותר על תהליך מתוכנן של מינוי בעיקר בתפקידים שבהם עלות ההצבה הלא-נכונה של אנשים לתפקידים היא כבדה מדי.