חפשו סיכומים

יום שישי, 28 במאי 2010

סיכום תקשורת טכנולוגיה, חברה, תרבות להורדה - סיכומים אוניברסיטה פתוחה

סיכום תקשורת טכנולוגיה חברה תרבות להורדה - סיכום מיועד ל: סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה . סטודנטים מוזמנים להוריד סיכום תקשורת טכנולוגיה חברה ותרבות חינם על אחריותם בלבד. סיכומים נוספים בחינם יועלו בקרוב. לימודים מהנים ומוצלחים מצווות את פתוחה לכל הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.

סיכום תקשורת טכנולוגיה חברה ותרבות להורדה

יחידה 1 לדוגמא מתוך סיכום תקשורת טכנו'.... - טכנולוגיות של תקשורת ושינוי חברתי

שלושת סוגי הדפוס בארגון החברתי :
ממתי החל הדפוס / מה היתה תעסוקה עיקרית / טכנולוגיה עליה התבססו / תהליך הייצור / תוצר עיקרי / מאפיינים חברתיים

1. הדפוס הקדם התעשייתי – דפוס זה ידוע מזה 10,000 שנה וממשיך להתקיים עד ימינו בחלקים של אפריקה, אסיה ואמריקה הלטינית.
אופי הדפוס : תלות רבה בטבע וקיום ישיר מן הטבע (כמו על הנילוס שמצרים). מרבית האנשים היו כחבורות ומשפחות של נוודים, איכרים וחקלאיים (גם בהמות צאן) .
מבחינה טכנולוגית, ההתבססות העיקרית היא על עבודת כפיים ועל טכנולוגיה פשוטה מהטבע (חקלאות, חטיבת עצים, כרייה וכו').
סוגי העיסוקים האופייניים לדפוס הארגון החברתי הקדם תעשייתי כונו בשם "משחקים גד הטבע", בהיותם תלויים במזג-האוויר, בתנאי הקרקע ומים, בדלדול יערות, או בזמינותם, ובעלות הכרייה של מינרלים ומתכות. התלות, או השליטה היחסית, בגורמים הללו השפיעה במידה רבה על אורח החיים של האוכלוסיות שחיו עפ"י דפוס זה.
התקשורת הדומיננטית בתקופה זו היא התקשורת הבין-אישית. בשלביה המאוחרים של תקופה זו (המאה ה-15 – לפני המהפכה התעשייתית) הופיעו טכנולוגיות תקשורת מתוחכמות יותר, כגון הכתב וראשית הדפוס.
אופי החברה : באותה תקופה, המגורים היו בישובים כפריים אשר היו מפוזרים. הייתה צמידות רבה למקום. צורת החיים היא, בדרך כלל, משק משפחתי רב דורי, המאחד תפקידי ייצור כלכליים עם תפקידים חברתיים (אבי המשפחה, הוא זה שמחליט מבחינה עסקית ומבחינה חברתית). יש כפיפות מבחינה חברתית לעונות השנה ולשעות האור, החיים סביב השמש.
מבחינה פוליטית, הפוליטיקה ויחסי הכוח מתבססים על מסורת המשפחה ורוב האמונות, האידיאולוגיה, החינוך, מבוססים כולם על מסורת ההתמודדות עם הטבע. משפ' פטריארכאלית

2. הדפוס התעשייתי – קיים מלפני 200 שנה באירופה המערבית, בארה"ב, בבריה"מ לשעבר,
ביפן, בדרום-קוריאה ועוד (המאה ה-18). התלות הופכת להיות מתלות בטבע לתלות במכונות. רוב כוח העבודה מועסק ביישום אנרגיה למכונות, באמצעים טכנולוגיים משוכללים הרבה יותר מאלה הקדם תעשייתיים,
לשם ייצור המוני של מוצרים. רוב המועסקים, פועלים, אנשי תעשייה. צווארון כחול.
הטכנולוגיה אשר מתפתחת היא על אנרגיית הקיטור ויישומה במנועים, כריית פחם בדרך נוחה ובכמויות גדולות וחשמל [הביא להמשכיות-היום לא נגמר.. ולמחזוריות- ניתן לעבוד במשמרות]
מבחינה תקשורתית, מתפתחת תקשורת ההמונים המבוססת על חשמל קווי ואלחוטי, כמו הטלגרף, הטלפון, הרדיו, הטלוויזיה, הקולנוע וכו')
מבחינת אופי החברה והתרבות, יש מעבר מיישובים כפריים מפוזרים לערים התעשייתיות (תהליך עיור). קיים שינוי בהרכבה ותפקודה של המשפחה מיחידה רב דורית רחבה, שבה מאוחדים התפקידים החברתיים עם התפקידים הקשורים בייצור כלכלי, ליחידה גרעינית, שתפקידיה החברתיים והיצרניים – מופרדים. מתפתח המעמד הבורגני ומעמד הפועלים.
מבחינה פוליטית, מתפתחים רעיונות אידיאולוגיים. אמונות ודעות דתיות והסברים על-טבעיים לתופעות שונות בסביבה ממשיכים להתקיים, אך לצדם גוברת אמונת האדם בעצמו וביכולת להתמודד עם הטבע (היכולת לעוף, לטוס, לנסוע). האידיאולוגיה והמדע תופסים מקום נכבד לצד האמונה הדתית, יעילות הופכת לערך מרכזי.

3. הדפוס הבתר תעשייתי – תחילתו במחצית המאה ה-20, בחברות תעשייתיות במערב ויפן.
כמו בתהליכי שינוי קודמים, שהתאפיינו בחדשנות טכנולוגיות, דוגמת המנוע המופעל בקיטור, בחשמל ובדלק, מאופיין גם תהליך זה בחידושים טכנולוגיים, כגון המחשב ואמצעי התקשורת האלקטרונית המתוחכמים.
מחשבים חודרים יותר ויותר לכל מגזרי החיים בעולם המודרני. בראשית שנות ה-90 הגיע מספרם למאות מיליונים.
הטכנולוגיה הדומיננטית, היא בהחלט המחשבים, אשר חדר לתעשייה ולמסחר, ובעקבות התפתחויות נוספות גם למנהל, לתקשורת ולמגזרים אחרים, כמו תרבות ואומנות. בראשית שנות ה-70, החלו מחשבים אישיים להיות זמינים לכל אדם ומערכות ממוחשבות שולבו ברבים מהמוצרים הסובבים אותנו. יכולת קיבולת עלתה, גודלו קטן.
המחשב ומרכיביו פולשים לבית המגורים ולמערכות צריכה פרטיות : מכשיר הוידאו, תנור המיקרוגל והתקליטור ניתנים לתכנות כמו מחשבים. שאיפה לכסות כמה שיותר שטח בפחות זמן [גם תעשייתי]
השימוש במחשוב הולך וגובר בסופרמרקטים, בחברות תעופה, ובשרותי בידור. הוא מוצא ביטוי גם בקולנוע ובתיאטרון, במוסיקה, בארכיטקטורה ובאומניות הפלסטיות.
אופי החברה הופך להיות "חברת המידע" (לפי הגדרתו: חינוך, מחקר ופיתוח, תקשורת, "מכונות מידע" (כגון מחשבים) ושירותי מידע (כספים, ביטוח וכו'). תחום השירותים [פרסום, פיננסים] וענף המידע. עיבוד מידע= ייצור.
שיעור ניכר מכוח העבודה מורכב מאנשים ונשים, שעיקר עיסוקם בייצור, בעיבוד או בהפצה של מידע ובטכנולוגיות של מידע. הם עוסקים בכתיבה, בתכנות, במכירת מידע, בייעוץ, במתן הוראות – שהם מידע הוא המרכיב המרכזי. גדילת מעגל ההשכלה- צורך בכישורים, כניסת מיעוטים לתעסוקה.

סיכום : המחשב, חודר לכל תחומי החיים, המחשב משנה את אורך חיינו, את שיטות העבודה ובאופן קיצוני יותר, המחשב משנה את אופי החשיבה ואת הרגשות שלנו. מתקיימים במקביל לפחות 2 דפוסים בכל חברה.