חפשו סיכומים

יום שבת, 24 בנובמבר 2012

ההיסטוריה של הפסיכולוגיה סיכום מלא האוניברסיטה הפתוחה

לחצו כאן להורדת הסיכום. אתר פתוחה לא אחראי על טיב סיכום ההיסטוריה של הפסיכולוגיה ואינו הבעלים של הסיכום. האתר הינו אינדקס סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה ומספק קישורים בלבד של סיכומים שונים. מומלץ לא להסתפק בסיכום אלא ללמוד גם מספרים של האוניברסיטה הפתוחה, ממ"נים פתורים, ספרי או חוברות עזר בנושא, שעורים מוקלטים של מרצים ולימוד בכיתה. 

ההיסטוריה של הפסיכולוגיה 1. מבוא: א. היסטוריה של התפתחות מדעית: ההיסטוריה של הפסיכולוגיה מעניקה תחושת זהות לשדה המחקר שמבחינות אחרות הוא שדה מחר שונה ומגוון מבחינת שיטות המחקר שלו. המדע אינו מתפתח באופן ליניארי מאחר ועוסקים בו בני אדם. קיימים 3 גורמים המשפיעים על קבלתה או דחייתה של תיאוריה מדעית: - איכות הרעיון - המנהיג המדעי- חשוב כי תהיה דמות מנהיג מדעי כריזמטי ומשכנע. לדוגמא פרויד. - סביבה- התיאוריה מושפעת מהסביבה ומוכנות הסביבה לרעיונות מביאה לקבלתו או דחייתו של רעיון. הסבר האוטומטה של דקארט- הסבר מכאניסטי להתנהגות האדם. ב. אופיים של נתונים היסטוריים: ההיסטוריון חוקר אירועים חד פעמיים אשר התרחשו בעבר. מאחר ומדובר באירועים חד פעמיים, לא ניתן לשחזרם, דבר אשר עלול להוביל ל 3 סוגי טעויות: - נתונים שאבדו או הודחקו - נתונים שלקו עקב תרגום לא מדויק - נתונים בשירות העצמי- עיוות הביוגרפיה לצורך הצגה עצמית חיובית. פרויד ואפיזודת הקוקאין. ג. פרדוקס גילה של הפסיכולוגיה: קיים הבדל בין העיסוק בפסיכולוגיה אשר החל משחר האנושות ותיעוד ראשון שלו קיים מיוון העתיקה, לבין העיסוק במדע הפסיכולוגיה אשר החל לפני כ-100 שנה עם הקמת המעבדה הראשונה וונדט (1987) ד. התפתחות תיאוריה ע"פ קון: I. השלב הקדם פרגמטי: חוסר הסכמה בקהילת המדענים. מאופיין בריבוי פרדיגמות ותחרות עזה בינן על מה לחקור ומהן שיטות המחקר. II. שלב המהפכה המדעית: עליית תיאוריה חדשה לאחר מאבקים וערעור האמיתות של התיאוריות השולטות. לרוב ע"י דור צעיר אשר אינו מחויב לתיאוריות השולטות. עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה תוכלו למצוא באתר פתוחה ולהנות מסיכומים חינם. בהצלחה במבחן ההיסטוריה של הפסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה .