חפשו סיכומים

יום רביעי, 3 בנובמבר 2010

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים - הרצאה של האוניברסיטה הפתוחהתורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים - הרצאה של האוניברסיטה הפתוחה של ד"ר אריה נחמיאס.