חפשו סיכומים

יום חמישי, 28 באוקטובר 2010

סיכום פסיכולוגיה פיזיולוגית להורדה - סיכומים אוניברסיטה פתוחה

סיכום פסיכולוגיה פיזיולוגית להורדה לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה. הורדת סיכום פסיכולוגיה פיזיולוגית היא באחריות סטודנטים שבחרו להורידו.

לחצו כאן להורדת הסיכום

קטע מהסיכום : אינטרוספקציה - אינטרו- פנימה, ספקציה- הסתכלות. יש שתי שיטות לעריכת מחקר, אחת מהן היא האינטרוספקציה והיא שיטה ייחודית למדע הפסיכולוגיה. בשיטה זאת הבדקים מתבקשים "להסתכל" אל תוך עולמם הפנימי ולדווח על רגשות, חוויות ותחושות בעת ביצוע מטלה או פעולה כלשהי. סטרוקטורליזם - מונח שהציע טיצ'נר המצביע על מטרתה העיקרית של האסכולה – לאתר ולזהות מבנים מנטאליים. אבות האסכולה הם טיצ'נר ו-וונדט. במבנה המנטאלי הכוונה למבנה החוויה המודעת. הפסיכולוג הסטרוקטורליסטי מתמקד בעיקר באופן חוויתן של פעולות פיזיולוגיות שונות ע"י הפרט כאינדבדואל. מושא המחקר הפסיכולוגי הוא החוויה הסובייקטיבית. הסטרוקטורליסטיים חיפשו את היחידות הקטנות המרכיבות את החוויה הסובייקטיבית. הם הניחו שכפי שהכימאי לומד את תכונות החומרים ע"י פירוקם למרכיביהם, כך גם יוכל הפסיכולוג לעימות על מהות התפיסות ע"י פירוקן למרכיביהן החווייתיים היסודיים. טיצ'נר זיהה שלוש קטגוריות של מרכיבים: (1) תחושות (2) רגשות (3) ודימויים. איתור מרכיבים אלה יכול להיעשות באמצעות טכניקת האינטרוספקציה, שכן החוויה נתפסת באופן הטוב ביותר על ידי האדם החווה אותה. הם ביקשו למצוא את החוקים הכלליים המשותפים לכלל בני האדם ולא שמו את הדגש על מקורות השוני. תרומתם הייתה עצומה - לראשונה הוגדרה מושא מחקר – החוויה המודעת, ולראשונה הוגדרה שיטת המחקר – האינטרוספקציה. הם הקימו עליהם מתנגדים ומבקרים רבים שמשורותיהם צמחו הפונקציונליסטים, הביהייביוריסטים והגשטאלט. פונקציונליזם - הפונקציונליסטים חקרו את התודעה, לא מנקודת הראות של מבנה או אלמנטים אלא כמצבור של פעילויות המובילות לתוצאות מעשיות בעולם המציאות. וויליאם ג'יימס היה מראשוני הפונקציונליסטים. הוא טען שבמחקר הפסיכולוגי יש לשים פחות דגש על ניתוח התודעה למרכביה ובמקום זאת יש להתרכז בחקר תהליכי התודעה. התודעה היא איננה סטטית, אלא חלה בה זרימה מתמדת. ג'יימס התרכז בפונקציות שממלאות התופעות המודעות בהסתגלות האדם לסביבה. ג'יימס טען כי התהליכים המנטאליים הם פעילויות המובילות לתוצאות מעשיות אשר באות לידי ביטוי בהתנהגותו של האדם בפועל. חשיבות הגישה הייתה בקריאתה לבדוק את ההתנהגות. הפונקציונליזם הרחיב את הטווח של הפסיכולוגיה המדעית גם לעבר הפסיכולוגיה היישומית. הפונקציונליזם שאל בעצם – "מה תפקידה של התודעה?" וראה בה כגורם הנמצא בשינוי מתמיד. הפונקציונליסטים חיפשו את המייחד כל פרט ופרט. ביהייביוריזם - הגישה ההתנהגותית. הנחות היסוד שלה הם: פסיכולוגיה אובייקטיבית – מדע של התנהגות, העוסק אך ורק בהתנהגות הניתנת לתצפית שאפשר לתארה אובייקטיבית במונחי גירוי ותגובה (ווטסון 1913). הגישה הביהביוריסטית מושפעת ממחקרים של ת'ורנדייק בארה"ב ופבלוב על בעלי חיים שנערכו בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. הנחת היסוד שלהם הייתה שההתנהגות האנושית ככלל מושתתת על אותם עקרונות היסוד שעליהם מושתתת התנהגות בעלי החיים. הנחה זו פתחה בפניהם אפשרויות מחקר אינסופיות משום שעתה הם יכלו לחקור התנהגות של בעלי חיים ולהסיק מסקנות לגבי בני אדם. פבלוב בעצם הראה כי ההתנהגות מבוססת על עקרונות פיזיולוגיים, והוא הוכיח שאפשר לחקור התנהגות בשיטות מעבדה אובייקטיביות. ת'ורנדייק ופבלוב היו האבות הרוחניים של ווטסון מייסד הגישה הביהביוריסטית. לדעת הביהביוריסטים על המחקר הפסיכולוגי להתרכז בחקר ההתנהגות בלבד בשביל להסביר תופעה מורכבת יש לחפש את האלמנטים הפשוטים המרכיבים אותה. הדמות המובילה בביהייביוריזם בארצות הברית היה סקינר שעסק בעיקר בחקר למידת ההתנהגות בחיי היום יום. הוא פיתח תוכניות בקרה ושליטה על התנהגויות של בעלי חיים ובני אדם.