חפשו סיכומים

יום שבת, 9 באוקטובר 2010

סיכום בין ציון לציונות - תולדות התנועה הציונית - אוניברסיטה פתוחה
סיכום בין ציון לציונות - תולדות התנועה הציונית - אוניברסיטה פתוחה מוגש לכם חינם מאתר פתוחה. הורדת סיכום זה כמו סיכומים אחרים מאתר פתוחה היא באחריות סטודנטים שבחרו להורידו. כל שאילתא תתקבל בברכה.

לחצו כאן להורדת סיכום גדול ומקיף

קטע מהסיכום:

תורת הגזע (יח' 1 עמ' 63 )


הצדקת האנטישמיות כפגם פיזיולוגי, תורה שבה השתמשו האנטישמים להצדקת השנאה כלפי היהודים וכלפי הגזע השמי, התורה מעמידה את העליונות הגופנית, רוחנית והתרבותית של הגזע הארי מעל הגזע השמי, קיים מאבק בין שני הגזעים אשר יחריף עד אשר הגזע הארי העליון ינצח. התורה קישרה בין הישגים וכשלונות חברתיים, פוליטיים או דלות תרבותית למבנה הפיזיולוגי, התורה סיפקה הסברים ביולוגיים ואנתרופולוגיים להצדקת השנאה כלפי היהודים , על פי תורה זו המאבק בין הגזעים יוביל לכך שהגזע השמי החלש יושמד לבסוף , תוצאה של תהליך טבעי, תיאודור פריטש בשנת 1893 נתן דוגמאות כיצד יכול להינצל הגזע הארי מהיהודים, מחקריו של צארלס דרווין שהניח את היסודות לתורת האבולוציה שימשו את תורת הגזע בהנחתה זו.

משה מנדלסון (יח' 1 עמ' 38) 1729-1786

אבי תנועת ההשכלה, גרמני יהודי בעל השכלה תורנית וכללית , משנתו שיקפה את המחשבה הפילוסופית של ההשכלה האירופאית במאה ה-18, תרגומו המודרני של התורה בגרמנית עורר את התנגדותם של גורמים שמרניים ביהדות, התערב מעשית בחיי הציבור היהודי והגן על זכויות היהודים ומצבם האזרחי, אבי תנועת ההשכלה היהודית שהדגישה את העיקר השכלי בהשקפת העולם, מה שהיה בעבר מצוות מנהגים חינוך, לכל אלה אין השפעה ועל השכל הישר להיות אדון לעצמו, למרות זאת מנדלסון פעל על פי ההלכה ולא חרג מתחומה, למרות שתלמידיו ראו בקיום מצוות תחום הנתון לשיקול אישי.

רומי וירושלים (ח' 2 עמ' 96 ) 1862

ספרו של משה הס שבו טען כי יש לעשות הכל לשחרורו של היהודים, מהווה תפנית בהשקפתו שאפשר לפתור באמצעות האמנסיפציה וההשכלה את בעית היהודים, כעת הוא טען שהיהדות היא לא דת בלבד אלא חלק מלאום, בספרו הציע הס הצעות לתקומה לאומית בא"י, בשנת 1897 הכיר הקונגרס הציוני הראשון בספרו רומי וירושלים כאחד מעמודי התווך של הציונות המדינית, הספר מהווה ניתוח של מצוקת היהודים, תופס את היהדות כלאום ומנמק את הצורך במדינה יהודית,

משה הס, 1812-1875 (יח' 2 עמ' 96 )

גרמני יהודי בעל רקע מסורתי, סוציאליסט בולט בתקופתו, בשנת 1841 טען שסוף היהודים להיטמע בין העמים, בשנות ה50- חלה תפנית בעמדותיו עקב סיבות כגון: שינויים אישיים, התעניינות בתורות סוציולוגיות, איחוד איטליה עקב התעוררות התנועה הלאומית האיטלקית, התפנית התבטאה בצורך למצוא פתרון לאומי לבעיית היהודים, התחילה חשב שהאמסיפציה תהווה פתרון אך לאחר מכן הניח כי הדת היא הלאום ובכך חלק על הנחת היסוד של האמנסיפציה שהדת מבטאת אמונה אישית, הס הציע פתרונות מעשיים לבעיית היהודים כגון: תשלום לממשל העותומאני תמורת רשיונות עליה לא"י, ראה בארגון כי"ח ובחברה ליישוב א"י גופים המופקדים על השגת תוכניותיו לרכישת א"י ולהעלאת יהודים אליה. רק בקונגרס הראשון זכו רעיונותיו לביטוי כאשר הוכר בספרו רומי וירושלים כעמוד תווך לציונות מדינית.

הרב יהודה אלקלעי, (יח' 2 עמ' 99 ) 1798-1878

נולד בקרואטיה, בעל השכלה תורנית, רעיונותיו היו האמונה בגאולה כתוצאה מהמרידות הלאומיות של היוונים והסרבים ועלילת דמשק שבהן העלילו על יהודים רצח של נזיר, הבין אלקלעי כי בעיית היהודים תיפתר לאחר כינון מדינה יהודית, ניסה להפיץ את רעיונותיו באמצעות מאמרים, נסיעות למערב אירופה וא"י ושכנוע יהודים ולא יהודים, פנה לנדבנים יהודים כמו מונטיפיורי כדי שיסייעו בתוכניותיו, ניסה לפעול גם בחברה ליישוב א"י, השקפתו הלאומית= הפתרון היחיד למצוקת היהודים הוא עליה לא"י. הציע 3 הצעות מעשיות 1. בקשת רשיון להתיישבות מהשולטן 2. הקמת מועצה מייצגת למטרה זו 3. בקשת תמיכה מהמעצמות האירופיות ובעיקר מבריטניה.

כל שאילתא לגבי הסיכום תתקבל בברכה. יש לכם סיכום ? שלחו אלינו ושתפו.