חפשו סיכומים

יום חמישי, 24 ביוני 2010

סיכום סטייה חברתית להורדה - האוניברסיטה הפתוחה
סיכום סטייה חברתית להורדה מוגש לכם חינם והורדתו היא באחריות סטודנטים בלבד. קורס סטייה חברתית של אוניברסיטה פתוחה נלמד בד"כ תחת פסיכולוגיה . עוד סיכומים בקרוב. כל שאילתא תתקבל בברכה.

לחצו להורדת סיכום סטייה חברתית

דוגמא לחלק מסיכום סטייה חברתית

1) הגדרת מאפיינים לסטייה (חיפוש)
2) 2. דיון תיאורטי- 2 תיאוריות מרכזיות פוזיטיביסטית וקונסטרוקציוניסטית
3) תופעות סוטות – איך מנתחים ואז דיון על כל סטייה בנפרד.

הגדרות פשטניות
גוד מציג 5 הגדרות פשטניות לסטייה: *אבסולוטית *אב-נורמאלית (פסיכוזה) *סטטיסטית *על פי נזק *על פי חוק.
לדעתו אין שום ערך להגדרות אלה מכיוון שהן צרות מידי וברובן הגדול אינו מצליחות לכסות את כל המקרים שחשוב לחקור אותם, אך בשיטת האלימינציה על ידי שלילת מה שלא – ניתן למצוא מה כן.

אבסולוטית
מדברת על זה שהסטייה היא הפרה של אמות מידה מוחלטות – לפי הגדרה זאת (תכונות,אמונות) בגדר סטייה מעצם טיבעם ומהותם. מדובר בתכונה שלילית הטבועה בתוך התופעות הללו ואינה נתונה לשינוי.
בעיתיות – לא ניתן לבדוק יחסיות, סטייה אינה מתאימה לכל זמן ולכל חברה

אב-נורמליות (פסיכולוגיות)
הסטייה מעידה על קיומה של הפרעה או של מחלה נפשית/פסיכולוגית.
בעיתיות – תחומים רחבים של סטייה חברתית לא ניתנים למחקר משום שאינם נופלים תחת הקטגוריה של סטיה פסיכולוגית

סטטיסטית
שכיח = נורמאלי/נורמטיבי
הסטייה היא כל מה שנופל בקצוות, כל התנהגות שהיא נדירה מהבחינה הסטטיסטית היא סטייה.
כמו כן יש לו מעט התנהגויות שהן אולי נדירות אך לא בהכרח מגונות, כנ"ל ההפך – שכיח לא אומרת תמיד בהכרח נורמאלי. שתיית אלכוהול בתיכון היא אולי שכיחה מאוד אך היא עדיין נתפסת כסטייה.

על פי נזק
כל דבר אשר גורם לנזק ליחיד ולחברה.
בעייתיות – דברים שגורמים נזק ממשי לא נחשבים כסטייה כמו בעיות אקולוגיות ומצד שני יש דברים שאינם גורמים נזק ונחשבים כסטייה – נכות.

על פי חוק – התנהגות עבריינית
כל דבר שנכנס למסגרת החוק הפלילי כהגדרת נזק
בעיתיות - אנומליות פסיכולוגית – איזורים אפורים שאינם סגורים בחוק.


הגדרות מועילות אך חסרות
*נורמטיבית *תגובתית נוקשה
יותר רוחביות מצליחות לדבר על מבנה משותף אך עדיין יש חסרונות שאינן מאפשרות להן להיות ההגדרה.

נורמטיבית
לכל חברה יש נורמות וכללי התנהגות שמחייבים את אנשי החברה, וסטייה היא הפרה של חוקי הנורמות בחברה מסוימת ובזמן נתון (הכרח ביחסיות). סטייה מתקיימת גם כשהיא נעשית בסתר. על פי ההגדרה לא ניתן להמתין שיעשה מעשה כדי לדעת האם הוא יגונה או לא. אנשים מודעים לנורמות ולכללים ויודעים כי יקבלו גינוי עם יחרגו מהם.
בעייתיות – 1) לקחת בחשבון יחסיות בין חברות אבל לא לקחת בחשבון קבוצות ושוני בתוך הקבוצה – לדוגמא קבוצות מיעוט סוטות בתוך קבוצה נתונה. 2) אינה מתחשבת מספיק בנסיבות מיוחדות שיכולות לשנות את היחס בשעה ספציפית – תגובה חברתית לסיפור שלאחר המעשה. 3) ההגדרה מתעלמת מחומרת הנזקים שבל מעשה גורם, וכתוצאה מכך גם בתגובה החברתית.

הגדרה תגובתית נוקשה
1) כדי שתופעה מסוימת תוגדר כסטייה צריך להיות גילוי ממשי של תגובה שלילית של אותה תכונה.
2) מעשה זה אמור להיות מגונה בגינוי ממשי 3) נובע – מכל מיני התנהגויות שהתקיימו מבלי שיראו אותם או מבלי שידעו עליהם ולא הוגדרו כסטייה – תופעות שנצפו אך לא גונו לא יוגדרו כסטייה.

בעיתיות –
1) ההתעלמות מהתנהגות או מתופעות נסתרות, משמעות שחלק מהתופעות החברתיות – אינן יכולת להיחקר מכיוון שהן לא התגלו – כנ"ל גם לגבי שורה של התנהגויות שלא זכו לגינוי.
2) הגדרה מתעלמת מתפיסות של אותם אנשים שהחברה תגנה אותם אם יתגלו מעשיהם (בעלי הסוד)
3) הגדרה תגובתית מתעלמת מכך שניתן לחזות תגובתיות במידה די גבוהה.

ההגדרה המאפיינת לסטייה/הגדרת הפשרה/הגדרה תגובתית רכה
מן ההגדרה הנורמטיבית גוד לוקח את העובדה כי עצם הפרת הנורמה מהווה סטייה גם אם טרם התגלתה.
מן ההגדרה התגובתית הוא לוקח את העובדה כי אין אמת מוחלטת וישנם מקרים שבהם החברה אינה מגנה תופעות שונות כלומר לא כל הפרה של נורמה בהכרח תגונה.
פאלמר – תגובה תגובתית רכה
1. סטייה חברתית
2. סטייה מצבית
סטייה חברתית – מתייחס למצבים/תופעות שיש הכרה ברבים (הסכמה) שהם סטייה (תופעות או מעשים סוטים. למרות שבפועל הם לא בהכרח גינוי יש הכרה שיש הפרה נורמטיבית.
סטייה מצבית – מתבטאת באותם ממצבים או מקרים מוחשיים שבהם יש גינוי או ענישה (הלכה למעשה)
מכנה את ההגדרה התגובתית הרכה המתונה.
הגדרת הפשרה – סיכום
מעשים אמונות אות תכונות שאנשים מסוימים בחברה רואים כפסולים וכפוגעים ושמעוררים באנשים אלה או עלולים לעורר תגובות שליליות של אי הסכמה, ענישה, גינוי או עוינות כלפי מבצעי המעשים או בעלי התכונות.

מהנורמטיבית נלקח "עלולים לעורר" - מהתגובתית הקשה נלקח "מעוררים".
הגדרה זאת היא המקיפה ביותר כרגע, היא כוללת את כל התופעות הראויות להחקר ולוקחת בחשבון נורמות חברתיות, תגובות להפרת הנורמות, גם הממשיות וגם התגובות הפוטנציאליות וגם את עניין הייחסיות הסטייה ובין התרבותיות.

עוד סיכומים בקרוב